Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Jakie zaburzenia można leczyć w naszej nowo wyposażonej sali integracji sensorycznej? To idealne miejsce do terapii dzieci z następującymi zaburzeniami:

”Wsparcie rozwoju potencjału Fundacji Edukacja dla Przyszłości” - W ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” doposażymy salę integracji sen

  • 14.06.2024
  • 10
Jakie zaburzenia można leczyć w naszej nowo wyposażonej sali integracji sensorycznej? To idealne miejsce do terapii dzieci z następującymi zaburzeniami:
Jakie zaburzenia można leczyć w naszej nowo wyposażonej sali integracji sensorycznej? To idealne miejsce do terapii dzieci z następującymi zaburzeniami:
1. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) - dzieci z SPD mają trudności z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Terapia w naszej sali SI pomaga im lepiej integrować te bodźce, co prowadzi do poprawy funkcjonowania w codziennych sytuacjach.
2. Spektrum autyzmu (ASD) - dzieci z ASD często mają specyficzne potrzeby sensoryczne. Wyposażenie naszej sali SI umożliwia dostosowanie terapii do ich indywidualnych potrzeb, wspierając rozwój społeczny, emocjonalny i komunikacyjny.
3. ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) - terapia integracji sensorycznej może pomóc dzieciom z ADHD w poprawie koncentracji, koordynacji ruchowej i redukcji nadmiernej aktywności, co ułatwia im codzienne funkcjonowanie.
4. Opóźnienia rozwojowe - dzieci z opóźnieniami w rozwoju motorycznym, mowy czy społeczno-emocjonalnym mogą skorzystać z terapii w naszej sali SI, która wspiera wszechstronny rozwój i pomaga nadrabiać zaległości.
5. dzieci z zaburzeniami lękowymi, pomagając im zredukować stres i lęk poprzez odpowiednie stymulacje sensoryczne.
Organizując to miejsce, chcieliśmy, by dzieci mogły tam rozwijać swoje zdolności w bezpiecznym i stymulującym środowisku. Teraz, dzięki różnorodnym narzędziom i specjalistycznemu wyposażeniu, jest to możliwe. Jesteśmy w stanie dostosować terapię do indywidualnych potrzeb każdego z naszych podopiecznych, zapewniając efektywne i przyjemne zajęć