Skontaktuj się z nami


Termin wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej umawia opiekun prawny dziecka telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni. Nie ustala się terminów drogą mailową. Wszelkie informacje zainteresowanym dotyczące rejestracji udzielane są w sekretariacie poradni osobiście lub telefonicznie. Zachęcamy również do korzystania z telefonicznej rozmowy, która pozwala odpowiedzieć na Państwa pytania dot. badań w Poradni, wstępnie zweryfikować konieczność wizyty u specjalisty, rozwiać wątpliwości i obawy związane z osobistym uczestniczeniem w konsultacji, diagnozie czy terapii.