EEG Biofeedback jest metodą usprawnienia pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi ,pamięć krótkotrwałą oraz emocje. 
Opiera się on na analizie fal mózgowych rejestrowanych przy pomocy EEG. Poszczególne rodzaje fal mózgowych odpowiadają określonym stanom, w jakich znajduje się ośrodkowy układ nerwowy. Przedstawienie zapisu elektroencefalogramu pod postacią łatwego do odczytania wykresu, prostej animacji czy rodzaju gry komputerowej, pomaga pacjentom przywrócić prawidłowe funkcjonowanie mózgu. 

EEG-Biofeedback usprawnia takie obszary mózgu jak:

 • koncentracja uwagi,
 • opanowanie emocji,
 • relaks,
 • usprawnienie procesów myślowych
 • szybka nauka,
 • pamięć,
 • twórczość,
 • sen.
   

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i młodzieży u których występują:

 • trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych);
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia);
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD);
 • zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą;
 • zaburzenia snu;
 • stany lękowe, depresja;
 • trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena;
 • przewlekłe bóle głowy, migreny;
 • chroniczne zmęczenie;
 • tiki.
   

Oprócz tego Biofeedback można wykorzystać do:

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi, co wpływa na wydłużenie czasu efektywnej nauki;
 • zwiększenie "pojemności" pamięci krótkotrwałej (STM);
 • lepszej organizacji swojego czasu;
 • poprawy ogólnej kondycji mózgu (przed egzaminami, maturą);
 • osiągania lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych.