Terapia psychologiczna prowadzona jest przez psychologa, którego praca skierowana jest na wsparcie rozwoju dziecka, wzmocnienie jego potencjału oraz umiejętności lepszego radzenia sobie z emocjami. Ważnym elementem terapii są spotkania psychoedukacyjne z rodzicami. W terapii psychologicznej łączymy różne metody pracy z dzieckiem: zabawę, rysunek, techniki zadaniowe, elementy arteterapii.
Terapia indywidualna dzieci odbywa się w formie spotkań z terapeutą, najczęściej raz w tygodniu. Pomoc terapeutyczna opiera się na wspieraniu dziecka w trudnej sytuacji, uczeniu rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć, kształtowaniu sposobów radzenia sobie z trudnościami.


Skierowana jest do dzieci, które:

 • mają problemy związane z lękiem
 • są zbyt nieśmiałe
 • mają trudności szkolne (z nauką, koncentracją uwagi, pamięcią)
 • mają problemy w relacjach z rówieśnikami
 • przejawiają zachowania agresywne
 • mają niskie poczucie własnej wartości
 • wykazują zaburzenia rozwoju emocjonalnego
 • są w trudnej sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby)
 • posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Terapia psychologiczna:

 • zajęcia z psychologiem prowadzone w formie rozmowy, zabawy,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz edukacyjno- terapeutycznym,
 • zajęcia wspierające i stymulujące rozwój dziecka,
 • zajęcia wyciszające (trening relaksacji, radzenia sobie z emocjami),
 • zajęcia  w formie arteterapii (terapii przez sztukę), bajkoterapii,
 • wsparcie z elementami terapii behawioralne