Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wniosek o wydanie pisemnej opinii / informacji o wynikach diagnozy

Drogi Rodzicu, chcesz wyjść nam na przeciw ? Pobierz "Kwestionariusz" i wypełnij go w zaciszu domowym. Wypełniony kwestionariusz omówimy podczas spotkania.

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami / prawnymi opiekunami o sytuacji dziecka w wieku przedszkolnym

Kwestionariusz wywiadu z rodzicem, opiekunem prawnym

Kwestionariu wywiadu z rodzicami, opiekunami prawnymi o stytuacji dziecka z problemami w czytaniu i pisaniu

 

Materiały dodatkowe

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Familijnej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrocławiu, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich" przyjęto następujące założenia:

  1. w Familijnej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrocławiu nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich;
  2. wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
  3. podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
  4. małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
  5. małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych;
  6. rodzice/opiekunowie prawni małoletnich poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania bez stosowania krzywdzenia oraz potrafią uczyć zasad bezpieczeństwa.

 

 Standardy Ochrony Małoletnich - wersja zupełna

 Standardy Ochrony Małoletnich - wersja skrócona