Diagnoza psychologiczna to stadium, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn dysfunkcji bądź trudności w funkcjonowaniu codziennym. Związane jest to z  trudnościami w uczeniu się lub zachowaniu dziecka. Diagnoza często nazywana jest badaniem. W czasie spotkań z psychologiem nastolatkowie i dzieci wykonują szereg zadań, których celem jest określenie mocnych stron, potencjałów i deficytów. Specjaliści w swojej pracy stosują wystandaryzowane testy psychologiczne, co pozwala uzyskać kompleksową, wieloelementową diagnozę dla każdego pacjenta/klienta poradni.

Diagnozę należy wykonać kiedy dziecko:

  • stwarza problemy wychowawcze w domu lub szkole/przedszkolu,
  • funkcjonuje w zamkniętym świecie i jest mało zainteresowane otoczeniem,
  • wystąpiły istotne problemy w okresie ciąży lub okresie okołoporodowym,
  • ma stwierdzone lub istnieje podejrzenie zaburzenia neurorozwojowego związane z  zaburzeniem napięcia mięśniowego oraz/lub wymagające rehabilitacji,
  • wykazuje trudności z osiągnięciem prawidłowości rozwojowych dla danego wieku,
  • unika zabaw grupowych lub bawi się bardzo krótko, najczęściej samotnie
  • wymaga częstego przywoływania uwagi, unika kontaktu wzrokowego
  • posiada deficyty związane z nawiązaniem prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych,
  • widoczne są problemy pielęgnacyjne - trening czystości, problemy z jedzeniem, zaburzenia rytmu spania, ·
  • bardzo często wykazuje nasilone reakcje złości, płaczu, smutku,  lęku, agresji, nie potrafi radzić sobie z niepowodzeniami,

Warto jest spotkać się z psychologiem nie tylko w sytuacji budzącej niepokój ale również aby upewnić się, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Skorzystać z porady jak motywować dziecko oraz jak wykorzystać drzemiący w nim potencjał.
Zalecamy aby przygotować się do pierwszej wizyty u specjalisty poprzez rozmowę z dzieckiem o tym jak będzie wyglądać spotkanie z psychologiem.