Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Diagnoza psychologiczna to stadium, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn dysfunkcji bądź trudności w funkcjonowaniu codziennym. Związane jest to z  trudnościami w uczeniu się lub zachowaniu dziecka. Diagnoza często nazywana jest badaniem. W czasie spotkań z psychologiem nastolatkowie i dzieci wykonują szereg zadań, których celem jest określenie mocnych stron, potencjałów i deficytów. Specjaliści w swojej pracy stosują wystandaryzowane testy psychologiczne, co pozwala uzyskać kompleksową, wieloelementową diagnozę dla każdego pacjenta/klienta poradni.

Diagnozę należy wykonać kiedy dziecko:

  • stwarza problemy wychowawcze w domu lub szkole/przedszkolu,
  • funkcjonuje w zamkniętym świecie i jest mało zainteresowane otoczeniem,
  • wystąpiły istotne problemy w okresie ciąży lub okresie okołoporodowym,
  • ma stwierdzone lub istnieje podejrzenie zaburzenia neurorozwojowego związane z  zaburzeniem napięcia mięśniowego oraz/lub wymagające rehabilitacji,
  • wykazuje trudności z osiągnięciem prawidłowości rozwojowych dla danego wieku,
  • unika zabaw grupowych lub bawi się bardzo krótko, najczęściej samotnie
  • wymaga częstego przywoływania uwagi, unika kontaktu wzrokowego
  • posiada deficyty związane z nawiązaniem prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych,
  • widoczne są problemy pielęgnacyjne - trening czystości, problemy z jedzeniem, zaburzenia rytmu spania, ·
  • bardzo często wykazuje nasilone reakcje złości, płaczu, smutku,  lęku, agresji, nie potrafi radzić sobie z niepowodzeniami,

Warto jest spotkać się z psychologiem nie tylko w sytuacji budzącej niepokój ale również aby upewnić się, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Skorzystać z porady jak motywować dziecko oraz jak wykorzystać drzemiący w nim potencjał.
Zalecamy aby przygotować się do pierwszej wizyty u specjalisty poprzez rozmowę z dzieckiem o tym jak będzie wyglądać spotkanie z psychologiem.