Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

PUBLICZNA PORADNIA
uprawniona do wydawania opinii i orzeczeń


Na stronie Poradni
odnajdziecie Państwo informacje

na temat naszej działalności wraz z aktualną ofertą.
Mogą Państwo zapoznać się z historią i dniem dzisiejszym placówki..
Poznaj nas

Ideą powstania i koncepcją
pracy Poradni jest


Skuteczna, trafna
diagnoza
Skuteczna pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
Szeroka oferta
specjalistycznych zajęć

Stosujemy atrakcyjne metody terapii angażujące i motywujące dzieci i młodzież

Oferujemy diagnozę i treningi EEG Biofeedback, diagnozę oraz zajęcia integracji sensorycznej,
terapię psychologiczną oraz logopedyczną dla wszystkich zainteresowanych.

Swoje zadania realizujemy poprzez


Diagnozę
Terapię
konsultacje i doradztwo
działalność psychoedukacją i profilaktyczną
interwencję w środowisku dziecka - ucznia
działalność informacyjną

Naszą Poradnię wyróżnia


Oferujemy diagnozę i treningi EEG Biofeedback, diagnozę oraz zajęcia integracji sensorycznej, terapię psychologiczną oraz logopedyczną dla wszystkich zainteresowanych.

Celem naszego działania jest

wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
wspieranie rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

KOMUNIKATY