Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Edukacja dla Przyszłości uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowa Familijna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025 r. cyfrowej poradni psychologiczno- pedagogicznej w postaci platformy ....

  • 22.04.2024
  • 10
Edukacja dla Przyszłości uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowa Familijna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”.

 

Edukacja dla Przyszłości uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowa Familijna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025 r. cyfrowej poradni psychologiczno- pedagogicznej w postaci platformy e-usług oraz przygotowanie użytkowników do jej obsługi.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty.

W projekcie zaplanowano:

1. Stworzenie platformy e-usług tj. e-poradnia o m.in. takich funkcjonalnościach jak:

✓ moduł e-rejestracji do poradni;

✓ moduł powiadomień email zaplanowanych i odwołanych wizytach/badaniach/e-usługach oraz powiadomień o wystawieniu opinii, orzeczeń, diagnoz;

✓ moduł e-usług – system komunikacyjny umożliwiający przeprowadzanie części usług on-line takich jak: wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym, diagnoza wstępna, ankieta;

✓ moduł e-teczki klienta (wszelkie dokumenty dotyczące klienta i prowadzonych dla niego usług, w tym wystawione diagnozy, opinie, orzeczenia, zapis historii udzielonych usług);
✓ moduł elektronicznego wnioskowania o dokumenty i ich otrzymywania w wersji elektronicznej;

✓ moduł - elektroniczny rejestr wydanych opinii i orzeczeń;

✓ moduł elektronicznej bazy klientów e-kartoteka (dzieci, młodzieży, osób dorosłych);

✓ moduł - generator opinii bądź orzeczenia zintegrowany z e-teczką - zautomatyzowane przygotowanie druków poradnianych, wniosków, orzeczeń i opinii zgodnie z aktualnymi przepisami;

✓ moduł harmonogramu pracy i dostępności personelu poradni (e-kalendarz);

✓ moduł raportów - sporządzanie różnorodnych zestawień i statystyk, łącznie z   raportami generowanymi na potrzeby SIO.

2. Przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia dla 10 pracowników Wnioskodawcy i Partnera z obsługi nowego systemu z elementami cyberbezpieczeństwa oraz wytworzenie samouczków dla pracowników i rodziców do pobrania na stronie on-line w formie filmu i pliku pdf.

 

 

Platforma internetowa wspierająca działalność FPPP będzie kompleksowym narzędziem umożliwiającym zarządzanie procesami związanymi z obsługą klientów, umawianiem wizyt, generowaniem opinii oraz udostępnianiem informacji. Będzie to zaawansowane środowisko, które zintegruje różne role użytkowników, umożliwiając im efektywną współpracę i wymianę informacji. Wszystkie te elementy połączone w platformie internetowej przyczynią się do efektywniejszej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wartość projektu: 563 080,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 394 156,50 PLN