Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Historia


1 stycznia 2019 roku doszło do oficjalnego otwarcia przy wrocławskiej Publicznej Szkole Podstawowej Leonardo Familijnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Samodzielnym pracownikiem i osobą, która zapoczątkowała historię poradni była Magdalena Paźniewska, ówczesny dyrektor szkoły i przedszkola.

Psycholodzy i pedagodzy Poradni oprócz diagnozowania i pracy w poradni, pracowali w środowisku szkół i przedszkoli placówek oświatowych prowadzonych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (dawniej Fundację Familijny Poznań). Poprzez stałe i systematyczne spotkania wypracowano metody pracy z dziećmi/ uczniami zdolnymi bądź mającymi trudności w nauce.

Pracownicy Poradni pomagali nauczycielom przy wprowadzaniu dzieci w relacje społeczne, naukę czytania i pisania, współpracowali przy tworzeniu programów wspierających rozwój dzieci, organizowali szkolenia dla nauczycieli. Z uwagi na skalę problemu dysfunkcji wśród dzieci pracownicy placówki współpracowali z rodzicami, nauczycielami oraz dyrektorami. W tym okresie zwiększyła się liczba pracowników pedagogicznych w Poradni. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w ostatnich latach stanowią dziś doświadczone grono specjalistów pomagających dzieciom i młodzieży ogólnopolskich placówek oświatowych.

Poradnia na bieżąco organizuje spotkania dyrektorów placówek oświatowych, omawiając problemy wnikające z pracy Poradni, przybliżając działalność Poradni.

W grudniu 2020 roku organem prowadzącym Poradnię została fundacja Edukacja dla Przyszłości. Wynikiem tej zmiany będzie przeprowadzka do wyremontowanego lokalu przy ul. Roosevelta 10-12. W ostatnim czasie udało się pozyskać nowoczesne pomoce do diagnozy i terapii. Wyposażone zostały sale terapeutyczne oraz gabinety pracowników. Nowy lokal oferuje większą, bardziej komfortową przestrzeń użytkową. Znacząco zwiększył się komfort prowadzenia diagnozy i terapii dla klientów jak i dla pracowników. Nowe miejsce działalności pozwoliło też na poszerzenie działań Poradni na rzecz mieszkańców Wrocławia.

Od marca 2021 roku Placówka wzbogaciła swoją ofertę o zajęcia terapeutyczne ,sensoryczne oraz rozbudowany wachlarz działań z zakresu diagnozy i orzecznictwa. Infrastruktura oraz bogate wyposażenie Placówki pozwala precyzyjnie dobrać rodzaj terapii ; indywidualnie dla każdego diagnozowanego dziecka.